Acara Manjalang Mamak Adat Istiadat Kenagarian Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar
ACARA MANJALANG MAMAK ADAT ISTIADAT KENAGARIAN KOTO TUO
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Manjalang Mamak adalah sebuah tradisi adat istiadat yang ada di Kabupaten Kampar, khususnya di Kenagarian Koto Tuo (Desa Koto Tuo dan Koto Tuo Barat), yang mana seluruh ninik mamak,  pucuk adat,  pucuk sara',  dan pucuk pemerintahan serta anak kemenakan yang ada di kenagarian Koto tuo ber maaf- maaf an atas kesalahan yg telah dikakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Rangkaian acara ini dimulai dengan bermusyawarah mufakat nya para penghulu/ ninik mamak serta pucuk yang tiga atau disebut juga dengan "tali bapilin tigo" pada malam ke 27 bulan Ramadhan setiap tahunnya untuk menyelesaikan perkara- perkara yang dihadapi oleh anak kemenakan mereka masing- masing.  Apabila telah tercapai kesepakatan atau istilah adatnya "kok kosiok ala putio,  ayiu ala jonio,  kok picak ala dapek di layang kok bulek ala dapek di goluong" maka acara manjalang mamak baru bisa dilaksanakan.  Acara ini biasanya diadakan pada hari raya Idul Fitri tepatnya pada tanggal 7 bulan shawal setiap tahunnya. Pada kesempatan ini setiap suku menghadirkan Penghulu,  Malin serta Dubalang nya. Setiap suku dipersilahkan untuk mempertontonkan kehebatan Dubalangnya dengan bersilat atau mamoncak.  Setelah acara manjalang mamak dilaksanakan maka di akhiri dengan acara panjat pinang. 

GELAR PENGHULU KENAGARIAN KOTO TUO
 1. PUCUK ADAT/ DATUK MALINTANG (Caniago) 
 2. DATUK JALAN MANGKUTO (Domo) 
 3. DATUK  SATI (Domo)
 4. DATUK GINDO SIMARAJO (Domo) 
 5. DATUK MAJO KAYO (Pitopang) 
 6. DATUK TANJALELO (Pitopang Kubu Bau) 
 7. DATUK MANSO (Piliang) 
 8. DATUK SINDARO KAYO (     )
 9. DATUK KAYO (Malayu) 
 10. DATUK PADUKO TUAN (Caniago) 
 11. DATUK PADUKO RAJO (Caniago) 

Acara seperti ini harus kita lestarikan sebagai salahsatu budaya bangsa yang kaya akan kebudayaan serta menandakan sebuah negara yang berdaulat dengan melestarikan budaya nya. 

"Adat basondi sara',  sara' basondi kitabullah.  Adat lamo pisoko usang. Anak dipangku kemenakan dibimbiong"


 Gambar 1.
Datuk Manso dan Dubalang


Gambar 2. 
Datuk Paduko Tuan dengan Datuk Paduko RajoGambar 3.
Dubalang Basilek/ mamoncak


Gambar 4.
Penghulu , Malin dan Dubalang


Gambar 5.
Datuk Manso,  Malin DT. Paduko Rajo


 Gambar 6.
Menikmati Jambau

 Gambar 7.
Datuk Paduko Rajo dan Malin

Gambar 8.
Ninik mamak 4 suku diate

 Gambar 9.
Ninik mamak dan Malin

Gambar 10.
Dubalang Dt.  Paduko Tuan vs Dubalang Dt.  Manso
Kok ado sumur diladang
Bulio la kito manumpang mandi
Kok ado umur nan panjang
Lain waktu kito sambung lai
Sekian dan terimo kasihAmsal Alfarezh

0 Response to "Acara Manjalang Mamak Adat Istiadat Kenagarian Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar"

Post a Comment

Type your comment here

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel